Aangifte

Aangifte*

Na de geboorte van je baby moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind geboren is.
Dit moet gebeuren binnen drie dagen na de bevalling. De geboortedag zelf, zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag. Alleen als door een opeenvolging van weekeind- en feestdagen de termijn beperkt zou worden tot een dag, kan de aangifte ook de daarop volgende werkdag plaatsvinden, bijvoorbeeld:DSC04354

Het kind is geboren op dinsdag:
de aangifte moet uiterlijk op vrijdag (de derde dag) gedaan worden.

Het kind is geboren op woensdag:
de aangifte moet uiterlijk op maandag, de werkdag na de zaterdag (einde termijn) gedaan worden.

Het kind is geboren op donderdag:
de aangifte moet uiterlijk op maandag, de werkdag na de zondag (einde termijn) gedaan worden.

Het kind is geboren op donderdag voor het Paasweekend:
de aangifte moet uiterlijk op dinsdag na eerste en tweede Paasdag gedaan worden.

Te laat aangifte van geboorte:
Doe je te laat aangifte van geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Je loopt het risico op een boete van €  335,-

Bevoegd tot aangifte
De moeder is altijd bevoegd tot aangifte. De vader is verplicht aangifte te doen. Als de vader ontbreekt of verhinderd is, is een ieder die bij de geboorte aanwezig was verplicht aangifte te doen. Tegenwoordig kun je online aangifte doen met je DigiD. Je hebt hiervoor wel een Nederlandse nationaliteit nodig. Heb je deze niet, dan maak je een afspraak voor de aangifte bij de gemeente. 

Benodigde documenten:
geldig identiteitsbewijs aangever;
geldig identiteitsbewijs moeder (bij aangifte door een derde);
geboortebewijs ziekenhuis of van de verloskundige;
eventueel trouwboekje;
eventueel akte van erkenning;
eventueel akte van naamskeuze.

Kosten
Aan de aangifte van geboorte zijn geen kosten verbonden.

* Bron Rijksoverheid

Erkenning*

Wat is erkenning?
Erkenning is de manier om een kind dat buiten het huwelijk wordt geboren, een wettelijke vader te geven. De man die niet getrouwd is met de moeder van het kind kan op deze manier officieel het vaderschap op zich nemen. Bij erkenning gaat een man familierechtelijke betrekkingen aan met een kind. De erkenner krijgt onder andere een erfrechtelijke band met het kind en een onderhoudsplicht.

RechtshandelingDSC04353
Erkenning is een rechtshandeling, geen waarheidshandeling. Dit betekent dat de erkenner niet de biologische vader hoeft te zijn.

Verschil erkenning en gezag

Bij erkenning gaat een man familierechtelijke betrekkingen aan met het kind; hij wordt door erkenning de wettelijke vader. Hij is echter geen wettelijke vertegenwoordiger.
Hiervoor moet een man het gezag hebben over het kind. Met gezag is de man de wettelijke vertegenwoordiger en kan hij rechtshandelingen verrichten namens het kind, zoals het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Vanaf 1 januari 2023 is krijgt degene die het kind heeft erkent meestal ook direct het gezag. Er zijn uitzonderingen, dit kun je terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

* Bron Rijksoverheid

Niet-Nederlands paspoort
Indien de ouders niet beschikken over een Nederlands paspoort, moet vaak voor de aangifte eerst contact opgenomen worden met het betreffende consulaat.